ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/06/1967

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 7), התשכ"ז - 1967; חוק שירות המדינה ( מינויים ), התשי"ט - 1959 - חוזים מיוחדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים