ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/06/1967

חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953-צווים בדבר העלאת קצבת זיקנה וקצבת שאירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים