ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/06/1967

צו על פי סעיף 3 (ב) לחוק שרות מילואים (תגמולים), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים