ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/05/1967

חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953 - קצבת משפחות ברוכות ילדים; חוק עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים