ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/05/1967

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס ' 7), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים