ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/05/1967

המצב במשכנות המצוקה בארץ ודרכי הטיפול בהם (הצעה לסדר היום של חה"כ מ. ביבי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים