ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/05/1967

חוק שירות המדינה ( גמלאות ) (תיקון מס' 7), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים