ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/05/1967

חוק שירות המדינה (גמלאות) (7), התשכ"ז-1967, (דיון בתיקון הסעיפים 22, 23, 24, 25 -הבא במקום סעיף 15)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים