ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/04/1967

תיקון תקנות פיצויים לעובדים (סכומי פיצויים) לפי חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, התשי"ב-1952; תשלום מענק התייקרות, 1967, על-ידי המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים