ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/04/1967

אישור תאגיד לעניין תשלום שכר עבודה; אישור תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים - חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953; הבטחת שכר הפועלים, תשלומי הזכויות הסוציאליות והפיצויים במקרה של פשיטת רגל - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת פלד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים