ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/04/1967

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס 7), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים