ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/03/1967

חוק שרות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ד-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים