ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1967

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967; מסקנות הוועדה בעניין מצב הדיור בהתיישבות הצעירה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים