ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1967

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון ), התשכ"ו-1966; מסקנות ועדת העבודה בעניין מצב הדיור בהתיישבות הצעירה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים