ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/03/1967

הבטחת זכויות העובדים בבית-החרושת "רשת" של האחים אושא; הבטחת זכויות העובדים בבית-החרושת של האחים אושא-"רשת"; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ו -1966; סדרי העבודה של הוועדה עד הפגרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים