ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/02/1967

האבטלה בישוב הערבי - (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת דיאב וזועבי שהועברו לוועדת העבודה על ידי מליאת הכנסת); תקנות על פי סעיפים 22 ו-35 לחוק הבינוי והפינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים