ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/01/1967

חוק שעות עבודה ומנוחה ( תיקון), התשכ"ו - 1966; תקנות פיצוי פיטורים (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים