ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/11/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו -1965. (דיון על סעיפים 8, 16, 17 ועד כלל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים