ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/11/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7) המשך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים