ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/11/1966

חוק הנכים (תגמולים ושיקים) (תיקון מספר 3) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים