ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/11/1966

חוק שירות המדינה ( גמלאות ) ( תיקון מס 7), התשכ"ו-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים