ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/11/1966

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו-1965; תקנות הגנת השכר (עיקול. העברה ושיעבוד) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים