ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/10/1966

חוק שירות המדינה ( גמלאות ) ( תיקון מס' 7), התשב"ר 1966 - תזכיר של ארגון עובדי המדינה מקבלי גמלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים