ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/08/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים