ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/08/1966

מענק התייקרות לעובדים בעלי הכנסות נמוכות; צווים בדבר העלת קצבת זקנה וקצבת שאירים; תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים- תשלום קצבה לילדים של מחוסרי עבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים