ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/08/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7); שמיעת אינפורמציה על מצב הבטיחות בעבודה בענף הבניין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים