ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/08/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו - 1965; חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 4), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים