ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/07/1966

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס'4), התשכ"ו - 1966; צו בדבר הגדלת שיעור קצבת ילדי עובדים; צו בדבר שינוי שיעורי הקצבה המשפחתית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים