ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/07/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס 7), התשכ"ו-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים