ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/07/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו -1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים