ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/07/1966

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 3), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים