ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/06/1966

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 3), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים