ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/06/1966

אישור תקנות שירות המדינה (מיניים) (חוזה מיוחד); הערות והצעות לסדר היום; חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים