ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/06/1966

אישור תקנות הגנת השכר; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס 7), התשכ"ו-1965; תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים