ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/05/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 7), התשכ"ו - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים