ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/05/1966

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 תקנות בדבר חוזה מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים