ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/03/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7) תשכ"ו - 1965; תקנות בדבר כללים לקביעת הכנסה ודרכי הוכחתה לצורך תשלום תגמולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים