ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/03/1966

חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953 צו בדבר שינוי שיעור מענק הלידה; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מספר 7), התשכ"ו - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים