ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/03/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו-1965; מסקנות ועדת העבודה בעקבות ההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת פלד בעניין "זכות עבודה לקשישים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים