ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/02/1966

חוק התגמולים בהצלת נפש, התשכ"ה - 1966 הכרזה על פעולות הצלה; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ו - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים