ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/02/1966

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7 ), התשכ"ו - 1965; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים