ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/03/1969

הסדר בין מוסדי שירותי הרופאים באיזורי המצוקה; חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים