ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/02/1969

תשובות ד"ר גז'בין לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים