ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/02/1969

חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים