ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/02/1969

חק הסעד (טיפול במפגרים ), התשכ"ט -1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים