ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/01/1969

חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים