ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/01/1969

חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1968; שאילתות; שונות; תשובות משרד הסעד לשאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים