ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/12/1968

"דרכים ממלכתיות לעידוד הילודה"-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אליעזר שוסטק; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים