ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/12/1968

"דרכים ממלכתיים לעידוד הילודה"-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת שוסטק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים