ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/08/1968

בעיית המחסור ברופאים בעיירות הפיתוח ובאיזורי הספר; חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון), התשכ"ח-1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים